Pechino Express 2020, terza puntata 25 febbraio: Palermitani eliminati