La Vita Promessa | Quarta puntata | 1 ottobre 2018